Informacje

Komunikat w ramach naboru 4/2020 obowiązujący od dnia 13.02.2020 r.

Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski informuje, iż w związku z omyłką pisarską w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD do naboru wniosków nr 4/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.3: Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na operacje z zakresu: typ projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-011/20:

– zmianie uległ termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS): tj. do 11 marca 2020 r. do godziny 15:00. Pierwotnie było do 11 marca 2020 r. do godziny 15:30.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast