Informacje

Komunikat w ramach naboru 6/2019 obowiązujący od dnia 22.05.2019 roku.

Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski informuje, że wprowadzono następujące zmiany w dokumentacji do naboru wniosków nr 6/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.1 Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej, Nr naboru w GWA2014(EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-028/19:

  1. W ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD zmianie uległ termin oraz godzina, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS): tj. do 31 maja 2019 r. do godziny 15:00. Pierwotnie było do 24 maja 2019 r. do godziny 15:30.
  2. W załączniku nr 1 do Ogłoszenia Warunki Udzielenia Wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, w rozdziale I. Termin składania wniosków, zmianie uległ zapis tj. Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014(EFS) będzie prowadzony od dnia 09 maja 2019 r. od godziny 08:00 do dnia 31 maja 2019 r. do godziny 15:00.Pierwotnie było od 09 maja 2019 r. od godziny 08:00 do dnia 24 maja 2019 r. do godziny 15:30.

Zmiana terminu naboru wniosków o dofinasowanie związana jest z prośbami Wnioskodawców.

W związku z powyższym zmianie uległ Załącznik nr 1 do ogłoszenia: Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w załączeniu przedstawia zaktualizowany dokument.

1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD aktualizacja z dnia 22.05.2019 r.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast