Informacje

Komunikat w ramach naboru 6/2020 obowiązujący od dnia 20.03.2020 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, iż zmianie uległ termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów. Termin został wydłużony do dnia 30 marca 2020 r. do godziny 15:00.

Zmiana terminu naboru związana jest z prośbami Wnioskodawców.

W związku z powyższym zmianie uległ Załącznik nr 1 do ogłoszenia Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności.

Zmiany dotyczą terminu, w którym możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie.

Poniżej do pobrania aktualna treść załącznika:

1.Warunki udzielenia wsparcia typ 9 – aktualne od 20.03.2020 r.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast