Informacje

Komunikat w ramach naboru 7/2019 obowiązujący od dnia 29.04.2019 dotyczący aktualizacji załącznika.

Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski informuje, że Instytucja Zarządzająca dokonała zmiany załącznika nr 7 „Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług” w dokumentacji do naboru nr 7/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.2 Wsparcie rodzin z trudnościami oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym na operacje z zakresu: typu projektu nr 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, Nr naboru w GWA2014(EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-027/19.

W załączeniu zaktualizowany załącznik. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Komunikat obwiązuje od  dnia 29.04.2019r. (tj. od dnia publikacji komunikatu)

Wykaz stawek dla towarów i usług_typ 10

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast