Informacje

Komunikat w ramach naboru 9/2019 obowiązujący od dnia 07.05.2019 roku.

Komunikat w ramach naboru 9/2019 obowiązujący od dnia 07.05.2019 roku.

Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski informuje, iż wprowadzono następujące zmiany w dokumentacji do naboru wniosków nr 9/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 Działania aktywizujące osoby bierne zawodowo, Nr naboru w GWA2014(EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-034/19:

  1. W ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD zmianie uległ termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS): tj. do 03 czerwca 2019 r. do godziny 15:00. Pierwotnie było do 03 czerwca 2019 r. do godziny 15:30.
  2. W załączniku nr 1 do Ogłoszenia Warunki Udzielenia Wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, w rozdziale I. Termin składania wniosków, zmianie uległ zapis tj. Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014(EFS) będzie prowadzony od dnia 20 maja 2019 r. od godziny 08:00 do dnia 03 czerwca 2019 r. do godziny 15:00. Pierwotnie było do dnia 03 czerwca 2019 r. do godziny 15:30.

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej nie uległ zmianie.

Powyższe zmiany wynikają z godzin pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Jednocześnie informujemy, że dokonana aktualizacja obowiązuje od dnia 07 maja 2019 roku.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w załączeniu przedstawia zaktualizowany dokument.

1.Warunki udzielenia wsparcia typ projektu 1 Aktualizacja z dnia 07.05.2019

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast