Informacje

Komunikat w ramach naboru 9/2019 obowiązujący od dnia 13.05.2019 dotyczący aktualizacji załącznika.

Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski informuje, że Instytucja Zarządzająca dokonała zmiany załącznika nr 7 „Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług” w dokumentacji do naboru nr 9/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 Działania aktywizujące osoby bierne zawodowo na operacje z zakresu: typu projektu nr 1 Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolność do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo, Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-034/19

W załączeniu zaktualizowany załącznik. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

7. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług- typ projektu nr 1- aktualny od 13.05.2019

Komunikat obwiązuje od  dnia 13.05.2019r. (tj. od dnia publikacji komunikatu)

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast