Konkursy i wyniki oceny EFS

Komunikat – wydłużenie terminu składania wniosków w ramach naboru nr 3/2019 – obowiązujący od dnia 21.03.2019 r.

Komunikat dotyczący naboru nr 3/2018 ogłoszonego w ramach typu projektu nr 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów został wydłużony do dnia 5 kwietnia 2019 r. do godz. 15:30 (nabór wniosków w wersji elektronicznej), godz. 16:00 (wniosek w wersji papierowej).
Zmiana terminu naboru związana jest z prośbami Wnioskodawców.

W związku z powyższym zmianie uległ Załącznik nr 1 do ogłoszenia: Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD. Zmiany dotyczą terminu i godziny, w których możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie.

Poniżej do pobrania aktualna treść załącznika:

Załącznik-1-Zaktualizowane-Warunki-udzielenia-wsparcia-na-operacje-realizowane-przez-podmioty-inne-niż-LGD-luty-2019

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast