Konkursy i wyniki oceny EFS

Komunikat – wydłużenie terminu składania wniosków w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.3.1: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych na operacje z zakresu: typu projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności, obowiązujący od dnia 11.09.2020 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że zmianie uległ termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów.
Termin został wydłużony do dnia 21 września 2020 r. do godziny 15:00.

Zmiana terminu naboru związana jest z prośbami Wnioskodawców.

W związku z powyższym zmianie uległ Załącznik nr 1 do ogłoszenia Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności.

Zmiany dotyczą terminu, w którym możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie.

Poniżej do pobrania aktualna treść załącznika:
1.Warunki udzielenia wsparcia- typ 9 — aktualne od 11.09.2020 r.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast