Informacje

Komunikat – wydłużenie terminu składania wniosków w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.4.1 Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej nr 4 b-f Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej obowiązujący od dnia 12.03.2020 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, iż zmianie uległ termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów. Termin został wydłużony do dnia 23 marca 2020 r. do godziny 15:00.

Zmiana terminu naboru związana jest z prośbami Wnioskodawców.

W związku z powyższym zmianie uległ Załącznik nr 1 do ogłoszenia Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Zmiany dotyczą terminu, w którym możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie.

Poniżej do pobrania aktualna treść załącznika:

1.Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD – typ_4- aktualne od 12.03.2020 r.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast