Konkursy i wyniki oceny EFS

Komunikat – wydłużenie terminu składania wniosków w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.4.2 Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży na operacje z zakresu typu projektu nr 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR obowiązujący od dnia 30.04.2020 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, iż zmianie uległ termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów. Termin został wydłużony do dnia 11 maja 2020 r. do godziny 15:00.

Zmiana terminu naboru związana jest z prośbami Wnioskodawców.

W związku z powyższym zmianie uległ Załącznik nr 1 do ogłoszenia Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR.

Zmiany dotyczą terminu, w którym możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie.

Poniżej do pobrania aktualna treść załącznika:

1.Warunki udzielenia wsparcia typ 5 — aktualne od 30.04.2020 r.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast