Informacje

KOMUNIKAT Z DNIA 5 LUTEGO 2018r. DOTYCZĄCY ZMIANY ZAPISÓW MINIMALNEGO ZAKRESU UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EFS WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Informujemy, iż zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

Komunikat dotyczy naborów:

– 14/2017 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.2 Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży

– 15/2017 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.1 Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej.

Komunikat – zmiana wzorów umów 02 02 2018
Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez podmiot inny niż LGD

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast