Konkursy i wyniki oceny EFRR

Komunikat – zmiana numeru naboru i wydłużenie terminu składania wniosków w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali obowiązujący od dnia 31.12.2019.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, iż zmianie uległ numer naboru wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD. Prawidłowy numer naboru to 1/2020. Ponadto zmianie uległ termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów. Termin został wydłużony do dnia 10 stycznia 2020 r. do godziny 15:00.

Zmiana terminu naboru związana jest z prośbami Wnioskodawców.

W związku z powyższym zmianie uległ Załącznik nr 1 do ogłoszenia Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali. Zmiany dotyczą numeru naboru oraz terminu, w którym możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie.

Poniżej do pobrania aktualna treść załącznika:

1. Załącznik nr 1 do ogłoszenia – zaktualizowane warunki udzielenia wsparcia – rewitalizacja małej skali

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast