Informacje

Konferencja dotycząca projektu „Kulinarna Akademia Cudów” – 28.02.2019-01.03.2019 r.

W dniach 28.02.2019-01.03.2019 r. w „Hotelu nad Wigrami” w miejscowości Gawrych Ruda odbyła się konferencja dotycząca projektu „Kulinarna Akademia Cudów”.

Część merytoryczna konferencji rozpoczęła się przedstawieniem założeń projektu i omówieniem roli partnerów w projekcie, wraz z prezentacją poszczególnych partnerów projektu. Program spotkania obejmował głównie wieloetapową pracę w grupach tematycznych dot. poszczególnych działań oraz przedstawienie harmonogramu dziennego realizacji projektu.

Celem projektu „Kulinarna Akademia Cudów” będzie zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulinarnego oraz promocji obszarów LGD.
W ramach projektu LGD przewiduje promocję produktów lokalnych oraz zwiększenie wykorzystania potencjału produktów rozpoznawalnych dla naszego regionu. W wyniku realizacji projektu, poprzez wymianę doświadczeń, wspólne działania, zostanie wzmocniony kapitał społeczny LGD.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast