Informacje

Konferencja inaugurująca projekt współpracy pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na obszarze EGO – teoria i dobre praktyki”.

Pięć Lokalnych Grup Działania: Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska, Stowarzyszenie “Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Brama na Podlasie” oraz Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” rozpoczęło realizację projektu współpracy pod nazwą: „Energia Odnawialna Lokalnie. Innowacyjna inicjatywa partnerska na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym”.

Projekt przewiduje szereg działań mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców terenów partnerskich lokalnych grup działania z uwzględnieniem promocji gospodarki niskoemisyjnej efektywnie korzystającej z zasobów naturalnych. Ponadto każda z grup dokona realizacji różnorodnych działań inwestycyjnych w ww. zakresie.

W dniach 28-29 marca br. LGD Lider w EGO zorganizowała konferencję inaugurującą pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na obszarze EGO – teoria i dobre praktyki”.

Celem konferencji było zwiedzenie miejsc, w których zastosowano rozwiązania, które mogą być modelowymi i godnymi do pokazania i ewentualnego przeniesienia pomysłów w inne miejsce.

Konferencja rozpoczęła się 28 marca br.w Domu Spotkań z Kulturą w Prostkach, w jej trakcie Wójt Gminy Prostki Rafał Wilczewski wraz z pracownikami: Moniką Niedzielewską, Helena Penkiewicz i Romanem Nowakowskim, przedstawił dwa projekty:
  1. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Prostki” dofinansowany z  PROW 2014-2020
  2. „Przebudowa i rozbudowa systemu zaopatrzenia  ciepło wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w gminie Prostki” dofinansowany w RPO WiM.
Prezentowane wdrożenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy zadawali wiele pytań dotyczących efektywności, zainteresowania mieszkańców oraz problemów pojawiających się w realnym wykorzystaniu rozwiązań. Po spotkaniu wszyscy przejechali do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Prostkach aby zwiedzić ciepłownię na zrębki.

W godzinach popołudniowych uroczystego rozpoczęcia konferencji dokonała Joanna Sokólska, reprezentująca Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski, które jest partnerem wiodącym. Prowadząca zreferowała założenia projektu, podział zadań i terminarz ich realizacji.

Następnym etapem było zwiedzenia instalacji OZE w Siedlisku Morena, które ciepło do ogrzewania w 100% pozyskuje jedynie z pomp ciepła oraz instalacji solarnych.

W dniu 29 marca uczestnicy autokarem zostali zawiezieni do biogazowi w Zajdach, w której zapoznali się z technologią, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem ciepła odpadowego. Następnym etapem było zwiedzenie zastosowanego systemu ogrzewania kompleksu Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach, który wykorzystuje do opalania pellet drzewny.

Ostatni punkt programu wydarzenia stanowiło podsumowanie dwudniowej konferencji. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat udziału w konferencji. W spotkaniu uczestniczyło 40 osób.
Wielkość czcionki
Wybierz kontrast