Informacje

Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Szlak Tatarski 2014-2020.

Szanowni Państwo,

Na wniosek członków Rady i p.o Kierownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski rozpoczęliśmy procedurę aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020.

Proponowane zmiany zaznaczone są kolorem żółtym w LSR, a proponowane elementy do usunięcia zostały oznaczone kolorem czerwonym i przekreślone.

Uwagi do propozycji zmian zapisów w dokumencie mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje działające na tym obszarze. Uwagi prosimy przesyłać na formularzu „Karta pomysłu projektu” drogą pocztową, osobiście lub na adres: szlaktatarski@gmail.com do dnia 19.11.2019 r. do godziny 16.00.

Karta pomysłu projektu
Projekt zmian LSR Szlak Tatarski

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast