Informacje

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD SZLAK TATARSKI 2014-2020

Szanowni Państwo,

Na wniosek członków Rady i Kierownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski rozpoczęliśmy procedurę aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020.

Proponowane zmiany zaznaczone są kolorem żółtym w LSR, a proponowane elementy do usunięcia zostały oznaczone kolorem czerwonym i przekreślone.

Uwagi do propozycji zmian zapisów w dokumencie mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje działające na tym obszarze. Uwagi prosimy przesyłać na formularzu „Karta pomysłu projektu” drogą pocztową, osobiście lub na adres:  do dnia 03.12.2018 r. do godziny 16.00.

Karta pomysłu projektu

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast