EFRR

Kształtowanie przestrzeni publicznej

Zakres wsparcia

Przedsięwzięcie obejmuje realizację projektów z zakresu:

  • uporządkowania i zagospodarowania przestrzeni publicznej,
  • zwiększenia bezpieczeństwa publicznego,
  • przebudowy i adaptacji zdegradowanych obiektów, terenów, przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji kulturalnych, społecznych, edukacyjnych,
  • ulepszenia estetyki oraz nadania walorów funkcjonalnych przestrzeni,
  • udostępniania terenów dla mieszkańców.

Wartość alokacji – 1 800 000,00 zł

Wysokość wsparcia – 85% kosztów kwalifikowanych

Dofinansowanie przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowanych.

Typ beneficjenta

Podmioty z obszaru realizacji LSR z wyłączeniem osób fizycznych. Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.).

DO POBRANIA: Kształtowanie przestrzeni publicznej

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast