Dokumenty obowiązujące

Lokalna Strategia Rozwoju

Informujemy, że na mocy zawartego w dniu 09 marca 2018 r. aneksu Nr 3 do umowy Nr 00006-6933-UM1040002/15 z dnia 17 maja 2016 r. uległa zmianie treść Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.
Zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowanym dokumentem.

Aneks nr 3 do umowy z 17 maja 2016
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowaszyszenia LGD Szlak Tatarski

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast