Informacje

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski na lata 2014-2020

Przed nami nowy okres programowania PROW 2014-2020 i opracowanie nowej wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom zachęcamy do współpracy przy tworzeniu tego niezwykle istotnego dokumentu.

Chcemy, aby wszystkie zaplanowane do realizacji działania rozwiązywały Państwa problemy, dlatego też w celu lepszego zrozumienia Państwa potrzeb będziemy przeprowadzać konsultacje społeczne oraz badania ankietowe. Dzięki nim wytyczymy kierunki działania LGD w nowym okresie programowania, poznamy Państwa oczekiwania oraz pomysły.
Ten długotrwały proces będzie składał się z kilku etapów, o  których będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Będziemy wdzięczni za dzielenie się swoimi spostrzeżeniami oraz aktywny udział w opracowaniu dokumentu, który będzie służył rozwojowi obszaru Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast