Informacje

NABÓR 11/2017- z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – wyniki oceny Rady w związku z przeprowadzoną procedurą odwoławczą

NABÓR 11/2017 – Z ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ – wyniki oceny Rady w związku z przeprowadzoną procedurą odwoławczą

Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że na posiedzeniu Rady w dniu 05.01.2018r. został rozpatrzony protest złożony w ramach naboru nr 11/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1: Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski poniżej przedstawia dokumenty dotyczące przeprowadzonej na posiedzeniu Rady w dniu 05.01.2018r. autokontroli wniosków:

1. Protokół z dnia 05.01.2018r.
protokół z dnia 05.01.2018
2. Lista operacji wybranych w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.
lista operacji wybranych

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast