Konkursy i wyniki oceny EFS

NABÓR 15/2017 z zakresu typu projektu nr 4 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – uzupełnienia do naboru.

UZUPEŁNIENIA W DOKUMENTACJI  DOTYCZĄCEJ  WYBORU PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA W ZAKRESIE KONKURSU NR 15/2017

Lokalna Grupa Działania w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru:

– 15/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.1 Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na operacje z zakresu typu projektu nr 4 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

1. Protokół z dnia 05.02.2018r.
Protokół z Posiedzenia Rady

2. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze 15/2017.
Lista operacji wybranych

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast