Konkursy i wyniki oceny EFS

NABÓR 15/2017 z zakresu typu projektu nr 4 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – Wyniki oceny wniosków.

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH NABORU 15/2017

Lokalna Grupa Działania – Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru:
– 15/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.1 Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na operacje z zakresu typu projektu nr 4 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

1. Protokół z dnia 17.01.2018r.
1
2. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski (w tym z RPOWP 2014-2020) złożonych w naborze nr 15/2017.
2
3. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze 15/2017.
3
4. Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD.
4

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast