Informacje

Nowa wersja formularza wniosku o płatność 4z dla poddziałania 19.2 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Informujemy, że ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Od dnia 05.06.2019 r. został udostępniony nowy wniosek o płatność (4z) dla operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 4z.

Nowe wersje wniosków dostępne są w repozytorium plików pod linkiem:
https://prow.wrotapodlasia.pl/pl/formularze-wnioskow—leader-192.html

Informacja o zmianie formularzy wniosków o płatność:
http://www.prow.wrotapodlasia.pl/pl/nowe-wersje-formularzy-wnioskow-o-platnosc.html

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast