Informacje

Nowy wzór formularza umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2_podejmowanie działalności gospodarczej – wersja 4z.

Wnioskodawco!!!

Informujemy, iż obowiązuje nowy wzór formularza umowy o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wzór dokumentu dostępny na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html oraz na stronie prow.wrotapodlasia.pl.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast