Informacje

OBOWIĄZEK UZYSKANIA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ DO ROZLICZENIA PROJEKTU W RAMACH PROW 2014-2020.

Przypominamy wszystkim Beneficjentom, którzy będą składać WNIOSEK O PŁATNOŚĆ OSTATECZNĄ w ramach podziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, którzy do wniosku o przyznanie pomocy złożyli oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazali VAT w kosztach kwalifikowalnych o konieczności posiadania Interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna) wydana przez organ upoważniony.

Od marca 2017 r. interpretacje indywidualne wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

W związku z tym:
• wnioski o wydanie interpretacji oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres: Teodora Sixta 17 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej
• obowiązują nowe wzory wniosków o wydanie interpretacji
• opłaty od wniosków należy wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej: NBP O/O Katowice 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000
Szczegółowe informacje oraz aktualne wzory wniosku znajdą Państwo na stronie: http://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/wydawanie-interpretacji

Posiadanie powyższej interpretacji nie dotyczy osób fizycznych korzystających z premii w ramach podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijających działalność gospodarczą.

W razie pytań dotyczących powyższego dokumentu prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski ul. Grodzieńska 1 16-100 Sokółka, tel. 85 711 50 50.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast