Informacje

Podpisanie aneksu do umowy ramowej – dodatkowe środki na realizację LSR – 19.06.2019 r.

Osiem Lokalnych Grup Działania z województwa podlaskiego, w tym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski – podpisało 19. czerwca aneksy do umowy ramowej.

Przyznanie dodatkowych środków jest rezultatem zrealizowania tzw. pierwszego kamienia milowego, czyli wywiązania się ze swoich celów, zaplanowanych do końca ubiegłego roku. Jest to zatem nagroda za efektywne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Bonus w ramach RPO w kwocie: 2,8 mln zł – przeznaczony zostanie na inwestycje w infrastrukturę społeczną, rozbudowę infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, inwestycje przy obiektach zabytkowych, kształtowanie przestrzeni publicznej.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast