Informacje

Podpisanie umowy na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 1 marca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (departament EFS) Prezes Zarządu Pan Piotr Karol Bujwicki oraz Sekretarz Pan Maciej Szczęsnowicz zawarli umowę z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Wicemarszałków Województwa Podlaskiego Panią Annę Naszkiewicz i Pana Macieja Żywno.

Umowa dotyczy dofinansowania Projektu nr RPPD.09.01.00-20-145/17-00 pt.: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w 2018 roku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 445 126,58 zł, zaś dofinansowanie 422 571,34 zł.

Realizacja Projektu obejmuje następujące działania:

1.Realizację LSR.

2.Osiągnięcie w wyznaczonych terminach, zatwierdzonych w ramach wniosku o dofinansowanie wskaźników.

3.Bieżące funkcjonowanie LGD, zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD, w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR.

4.Aktywizację związaną z realizacją LSR.

5.Zapewnienie wsparcia dla potencjalnych beneficjentów LSR w opracowaniu projektów, przygotowaniu wniosków i realizacji projektów, w szczególności prowadzenie doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast