Informacje

Podsumowanie działalności LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zorganizowało w dniu 13 lutego 2015 r. w gospodarstwie agroturystycznym „U Mahmeda” (Dom Pielgrzyma) w Bohonikach spotkanie pn. „Podsumowanie działalności LGD Szlak Tatarski w ramach PROW 2007-2013 oraz wstęp do nowego okresu programowania”.

Po powitaniu uczestników przez Prezesa Stowarzyszenia Piotra Karola Bujwickiego  Pani Aneta Popławska kierownik biura LGD przedstawiła zebranym główne zadania Stowarzyszenia oraz przeanalizowała stopień wykorzystania budżetu LGD przewidzianego na realizację działań objętych PROW 2007-2013 obejmujących:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, w ramach którego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła umowy z wnioskodawcami na kwotę 539 235,50 zł stanowiącą 98,08% alokacji budżetu LGD;
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, w ramach którego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła umowy z wnioskodawcami na kwotę 286 385,11 zł stanowiącą 82,63% alokacji budżetu LGD;
  • Odnowa i rozwój wsi, w ramach którego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zawarł umowy z wnioskodawcami na kwotę 2 336 768,82 zł stanowiącą 92,08% alokacji budżetu LGD;
  • Małe projekty, w ramach których Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zawarł umowy z wnioskodawcami na kwotę 1 374 546,91 zł stanowiącą 97,23% alokacji budżetu LGD;
  • Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, w ramach którego LGD na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowski Województwa Podlaskiego otrzymała 1 211 997 zł na finansowanie działań szkoleniowych i promocyjnych oraz na ponoszenie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem biura;
  • Projekty współpracy, w ramach których LGD na podstawie umów przyznania pomocy zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego otrzymała 115 421,79 zł na realizację dwóch projektów współpracy. Kwota ta stanowi 92,06% alokacji budżetu LGD;

Następnie Pani Aneta Popławska zaprezentowała przykładowe projekty zrealizowane za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. Były to między innymi:

  • projekty inwestycyjne takie jak remonty kościołów w Majewie Kościelnym, Szudziałowie, Krynkach, Kundzinie, cerkwi w Starej Grzybowszczyźnie i Samogródzie, budowa ogrodzenia prze meczecie w Bohonikach, remont klubu bilardowego w Sokółce, remont świetlicy wiejskiej w Krynkach, budowa boisk w Geniuszach i placów zabaw w Sokółce, Igryłach i Geniuszach, wyposażenie i rozbudowa gospodarstw agroturystycznych w Lipinie, Wierzchlesiu, Poczopku.
  • projekty obejmujące realizację wydarzeń kulturalnych takich jak dożynki gminne w Kuźnicy i Sidrze czy Wieczór Czterech Kultur w Krynkach, konkursy muzyczne z cyklu „Kuźnia”.
  • projekty wydawnicze, których efektem były: mapa turystyczna obszaru LGD oraz książka pt. „Historia krzyżami i kapliczkami przydrożnymi zapisana”.

W drugiej części spotkania Prezes LGD Pan Piotr Karol Bujwicki omówił założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i zakres działań objętych wsparciem. Po zakończeniu prezentacji Pan Piotr Karol Bujwicki poprosił o zabranie głosu Posła na Sejm oraz przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast