Informacje

Posiedzenie Rady – 05.09.2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 05.09.2019 r. o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru:

– 13/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu: typ projektu nr 6 a-d – Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast