Informacje

Posiedzenie Rady 07.10.2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 07.10.2019 r. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru:

– 17/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu typ projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast