Informacje

Posiedzenie Rady – 17.09.2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 17.09.2019 r. o godz. 9:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru:

– 14/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2 Inkubator przetwórstwa lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast