Informacje

Posiedzenie Rady – 25.09.2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 25.09.2019 r. o godz. 8:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru:

– 16/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3 Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej potrzeb do dzieci niepełnosprawnych na operacje z zakresu typ projektu nr 10 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast