Konkursy i wyniki oceny EFS

Posiedzenie Rady.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 14.06.2019 r. o godz. 09:00 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru:

– 4/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE  1.2.2 Projekty aktywności lokalnej z zakresu: typ projektu nr 6 – Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast