Konkursy i wyniki oceny EFS

Posiedzenie Rady.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 17.06.2019 r. o godz. 09:00 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru:

– 6/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej
na operacje z zakresu: typ projektu nr 4 b-f Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast