Konkursy i wyniki oceny EFRROW

Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 01.07.2020 r. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru:

– NABÓR nr 12/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1 – Wsparcie powstawania nowych miejsc noclegowych na operacje z zakresu – podejmowania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast