Informacje

Posiedzenie Rady w dniu 01.06.2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 01.06.2020 r.
o godz. 09:00 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru:

  • 8/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.2 Wyrównanie szans dzieci i młodzieży na operacje
    z zakresu typu projektu nr 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
  • 9/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.4 Inwestycje przy obiektach zabytkowych na operacje z zakresu: typ projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego
    w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
  • 10/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 – Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje
    z zakresu typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Wielkość czcionki
Wybierz kontrast