Konkursy i wyniki oceny EFRR

Posiedzenie Rady w dniu 14.01.2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 14.01.2020 r. o godz. 09:00 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru:

  • 23/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu typ projektu nr 11 – Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
  • 24/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.2 Wyrównanie szans dzieci i młodzieży na operacje z zakresu typu projektu nr 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Wielkość czcionki
Wybierz kontrast