Informacje

Posiedzenie Rady w dniu 16.03.2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 16.03.2020 r. o godz. 09:00 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru:

  • 2/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu typ projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
  • 3/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1 Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na operacje z zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
Wielkość czcionki
Wybierz kontrast