Informacje

Posiedzenie Rady w dniu 29.11.2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 29.11.2019 r. o godz. 11:00 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru:

  • 19/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2 Wsparcie rodzin z trudnościami oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z zakresu: typ projektu nr 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci
    i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,
  • 20/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3 Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych na operacje z zakresu: typ projektu nr 10 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Wielkość czcionki
Wybierz kontrast