Informacje

Propozycja zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Szlak Tatarski 2014-2020

Szanowni Państwo,
Na podstawie wniosku Kierownika Biura LGD Szlak Tatarski dotyczącej zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski, Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski przedkłada propozycję zapisów.

W związku z powyższym Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zachęca do zgłaszania uwag poprzez wypełnienie ,, Formularza zgłaszania uwag’’ oraz przesłania dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: , osobiście lub listownie:

Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski

ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

w terminie do 09.02.2018 r. do godz. 12.00

Nowy LSR
Formularz zgłaszania uwag

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast