Rada

W skład Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski  wchodzi od 7 do 13 członków.

Do kompetencji Rady należy:

  1. wybór operacji, w rozumieniu art. 2 pkt. 9 rozporządzenia nr 1303/2013, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Lokalną Grupę Działania Lokalnej Strategii Rozwoju,
  2. ustalenie kwoty wsparcia zgodnie z art. 34 ust 3 lit f rozporządzenia nr 1303/2013.

Struktura Rady

DO POBRANIA:

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski – skład aktualny od 07 czerwca 2019 r.
Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski – skład aktualny od 22 lutego 2019 r.
Rada Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski – aktualny skład od 27 września2017
Rada Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski (nieaktualny skład od 27września2017)

 

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast