Informacje

(Relacja) Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski – 31.01.2020 r.

W dniu 31 stycznia 2020 roku o godzinie 16:00 w Zajeździe „U Mahmeda” (Bohoniki 23, 16-100 Sokółka) odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. Walne Zebranie Członków poprowadzone zostało przez Prezesa Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski – Pana Piotra Karola Bujwickiego.

Porządek obrad Zebrania uwzględniał m.in.: zaopiniowanie zmian w LSR, omówienie Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w kadencji 2016-2020, przyjęcie Sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wybór składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady na lata 2020-2024.

Wszystkim uczestniczącym w Zebraniu Członkom Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast