Informacje

Relacja ze szkolenia pn.: „Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. Prezentacja warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w naborze 22/2019.” – 05.12.2019 r.

W dniu 05.12.2019 roku w Urzędzie Gminy w Szudziałowie (ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo), w godzinach 09:00-14:00 odbyło się szkolenie pn.: „Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. Prezentacja warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w naborze 22/2019.″.

Część merytoryczna spotkania uwzględniała następujące punkty:

1. Omówienie ogłoszenia naboru wniosków w ramach naboru 22/2019 – Przedsięwzięcie 2.3.1: Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną.
2. Podstawowe aspekty ubiegania się o dotację (typ wnioskodawcy, typ projektu, grupa docelowa, wskaźniki, harmonogram, budżet).
3. Charakterystyka zakresu wsparcia na operacje z zakresu: Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW 2014-2020: na operacje z zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
4. Tryb oceny i wyboru projektów.
5. Lokalne kryteria wyboru operacji i szczegółowe warunki udzielania wsparcia.
6. Sposób przygotowania i składania wniosków, omówienie załączników do wniosku.

Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast