Informacje

Relacja ze szkolenia pn.: „Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych w ramach Przedsięwzięcia 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Typ projektu 9 Rewitalizacja małej skali)” – 24.09.2019 r.

W dniu 24.09.2019 roku w Restauracji Verde (ul. Białostocka 200, 16-100 Sokółka), w godzinach 10:00-15:00 odbyło się szkolenie pn.: „Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych w ramach Przedsięwzięcia 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Typ projektu 9 Rewitalizacja małej skali”. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci gmin objętych LSR Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski oraz Powiatu Sokólskiego.

Część merytoryczna spotkania uwzględniała następujące punkty:

1. Przedstawienie harmonogramu spotkania. Przybliżenie podstaw teoretycznych z zakresu Typu projektu 9 – Rewitalizacja małej skali.
2. Opis zakresu możliwego do pozyskania wsparcia na projekty realizowane w ramach celu ogólnego nr 3, tj. Poprawa stanu infrastruktury, w tym infrastruktury na rzecz ochrony środowiska.
3. Objaśnienie wytycznych i zobowiązań wynikających z możliwości pozyskania wsparcia w ramach Przedsięwzięcia 3.3.1 – Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
4. Opis wskaźników produktu i rezultatu charakterystycznych dla koncepcji rewitalizacji.

Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo.

 

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast