Informacje

Relacja ze szkolenia pn.: „Warunki i sposób realizacji oraz rozliczania projektów” – 27.05.2019 r.

W dniu 27.05.2019 roku w Biurze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski (ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka), w godzinach 09:00-14:00 odbyło się szkolenie pn.: „Warunki i sposób realizacji oraz rozliczania projektów” dla Beneficjentów PROW na lata 2014-2020.

Część merytoryczna spotkania uwzględniała następujące punkty:

1. Zasady prawidłowej realizacji operacji, w tym w szczególności:
sporządzanie wniosków o płatność oraz gromadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniem projektu.
2. Zagadnienie kwalifikowalności wydatków:
zobowiązania wynikające z umowy.
3. Zasady przeprowadzania postępowań w zakresie konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast