Informacje

Relacja ze szkolenia pn.: „Warunki i sposób realizacji oraz rozliczania projektów” – 29.10.2019 r.

W dniu 29.10.2019 roku w Biurze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski (ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka), w godzinach 09:00-14:00 odbyło się szkolenie pn.: „Warunki i sposób realizacji oraz rozliczania projektów dla Beneficjentów PROW na lata 2014-2020″.

Część merytoryczna spotkania uwzględniała następujące punkty:

1. Omówienie zasad prawidłowej realizacji operacji, w ukierunkowaniu na:
– zakres realizacji operacji;
– przygotowanie wniosku o płatność, gromadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczenia projektu.
2. Normy przeprowadzania postępowań w zakresie konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań określonych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
3. Aspekt kwalifikowalności wydatków:
– racjonalność i celowość wydatków określona w umowie, w odniesieniu do kosztów wykazywanych do rozliczenia;
– zobowiązania beneficjenta wynikające z umowy.

Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast