Informacje

Relacja ze szkolenia pt.: „Przypomnienie zasad ubiegania się o wsparcie oraz wskazanie na nowe mechanizmy finansowe na obszarach wiejskich.” – 19.12.2018 r.

19 grudnia br. w godz. 9:00 do 16:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski odbyło się szkolenie skierowane do mieszkańców obszaru objętego LSR Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski oraz potencjalnych Wnioskodawców, pt. „Przypomnienie zasad ubiegania się o wsparcie oraz wskazanie na nowe mechanizmy finansowe na obszarach wiejskich”.

Celem szkolenia było w szczególności omówienie zasad ubiegania się o wsparcie ze środków UE na realizację projektów przez jednostki sektora finansów publicznych (w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz innych programów pomocowych) oraz opis zasad współpracy JSFP z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi przy realizacji projektów, a także pozyskiwaniu wsparcia na ich realizację, połączony z przedstawieniem przykładowych porozumień, listów intencyjnych oraz zasad wsparcia finansowego projektów.

Ponadto program szkolenia uwzględniał przybliżenie możliwości uzyskania wsparcia przez Koła gospodyń wiejskich, z ukierunkowaniem na procedurę uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, charakterystykę obowiązków koła i związku kół gospodyń wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich oraz zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy.

Spotkanie poprowadziła Pani Marzena Cieślak.

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast