Informacje

Relacja ze szkolenia z zakresu Programów Aktywności Lokalnej – 12.04.2019 r.

W dniu 12.04.2019 roku w Biurze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski (ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka), w godzinach 08:00-16:00 odbyło się szkolenie z zakresu Programów Aktywności Lokalnej.

Część merytoryczna spotkania uwzględniała następujące punkty:

  • wprowadzenie do zagadnienia Programów Aktywności Lokalnej (PAL). Podstawowe pojęcia z obszaru Programów Aktywności Lokalnej;
  • opis warunków udzielenia wsparcia przewidzianych w naborze nr 4/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 Projekty aktywności lokalnej z zakresu: typ projektu nr 6 – Programy aktywności lokalnej;
  • charakterystyka metod pracy, grupy docelowej oraz narzędzi do realizacji projektów;
  • wyszczególnienie źródeł i sposobów finansowania projektów z uwzględnieniem podziału na poszczególne realizowane działania;
  • opis metod monitorowania, ewaluacji i oceny rezultatów.
Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo.
Wielkość czcionki
Wybierz kontrast