Informacje

Relacja ze „Szkolenia z zakresu typu projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” – 20.05.2019 r.

W dniu 20.05.2019 roku w Biurze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski (ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka), w godzinach 09:00-14:00 odbyło się Szkolenie z zakresu typu projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Część merytoryczna spotkania uwzględniała następujące punkty:

  1. Omówienie ogłoszenia naboru wniosków dla typu projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
  2. Charakterystyka zakresu wsparcia w ramach typu projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Warunki wsparcia i karta oceny wniosków dla typu projektu nr 4.
  3. Aplikacja GWA2014 (EFS): wymagania w zakresie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji GWA2014 (EFS), techniczna obsługa aplikacji GWA2014 (EFS). Zasady horyzontalne w projektach EFS.
Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo.
Wielkość czcionki
Wybierz kontrast