Przykładowe realizacje

Remont cerkwi w Starej Grzybowszczyźnie

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Nazwa Beneficjenta: Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP Ostrów Północny, gm. Krynki

Tytuł: Remont zewnętrzny cerkwi filialnej pw. Narodzenia Św. Proroka Jana Chrzciciela w Starej Grzybowszczyźnie, gm. Krynki

Okres realizacji operacji: 03.06.2011 r. – 25.07.2012 r.

Wartość ogólna operacji: 720 599,56 zł

Wartość wypłaconej pomocy: 500 000,00 zł

Opis zrealizowanej operacji: dzięki realizacji projektu przeprowadzono szereg prac remontowo-konserwatorskich na zewnątrz zabytkowej cerkwi filialnej pw. Narodzenia Św. Proroka Jana Chrzciciela w Starej Grzybowszczyźnie. Między innymi wykonano nową elewację oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Ponadto poprawiono konstrukcję dachową i położono nowe pokrycie dachowe, natomiast pokrycia kopuł oraz krzyże poddano renowacji. Remont świątyni przyczynił się do ochrony dziedzictwa historyczno-kulturowego obszaru, a tym samym wpłynął na podniesienie jego atrakcyjności turystycznej. Odnowiona cerkiew leży przy szlakach turystycznych Puszczy Knyszyńskiej i stanowi ciekawe miejsce dla osób zafascynowanych wielokulturowością Podlasia.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast